Våre prosjekter

Austri Vind ser etter aktuelle områder for vindkraft både i Hedmark og Oppland. Foreløpig er det områdene nedenfor som har utpekt seg som mest aktuelle.